Terra Vitalis


Belangenvereniging BOS is een vereniging in oprichting voor beleggers in allerlei teak- en andere hardhoutplantages. Er zijn nu al zo'n leden. Ook beleggers in Terra Vitalis kunnen zich aansluiten.

Stichting Terra Vitalis http://www.terravitalis.nl

Bedrijfsvideo Stichting Terra Vitalis

Terra Vitalis is de grootste aanbieder van teak beleggingen in Nederland. Eind 2008 zijn de verkoopwerkzaamheden overgenomen door Global Marketing Solutions, nadat het oude verkoopkantoor in september 2008 falliet is verklaard. De beleggingen worden beheerd door Stichting Terra Vitalis.


De FSC-gecertificeerde plantages van Terra Vitalis[bewerken]

Expomaderas[bewerken]

Eén van de bedrijven die plantages aanlegt voor Terra Vitalis is Expomaderas. Expomaderas, een bedrijf voor de aanleg en het onderhoud van plantages, is eigendom van Richard Huizinga. Richard Huizinga heeft ervaring in de aanleg en het beheer van plantages opgedaan als directeur van Flor y Fauna, een ander herbebossingsbedrijf in Costa Rica. Veel van de hectares die door Expomaderas zijn aangeplant voor Terra Vitalis zijn aangeplant aan de atlantische kant van Costa Rica.

BARCA[bewerken]

Naast Expomaderas legt ook het bedrijf BARCA (Brinkman y Asociados), een bosbouwbedrijf van Nederlandse Canadezen, plantages aan voor Terra Vitalis. Als een van de grootste herbebossingsbedrijven van Noord-Amerika kan dit bedrijf bogen op een zeer ruime ervaring op het gebied van herbebossing.

Het Netwerk van Terra Vitalis[bewerken]

Terra Vitalis werkt met tal van partners samen om de plantages te beheren.

Hieronder ziet u een overzicht van alle partijen:

Netwerk.png

Kavelaanbod[bewerken]

Kavels van de plantages zijn te koop voor een prijs van €41.536 per hectare (adviesprijs).

De minimale deelname is één perceel, oftewel 0,25 hectare, voor € 10.384,- (plantjaar 2009). Het juridisch en economisch eigendom van de Terra Vitalis plantages komt gedurende de exploitatieperiode in handen van de Trustee Banco Nacional de Costa Rica. Deze Trustee draagt het recht op de kapopbrengsten over aan de Stichting, die de opbrengsten ten behoeve van de belegger incasseert. U bent dus rechthebbende op de kapopbrengst van een perceel en krijgt ten bewijze daarvan een certificaat met het perceelnummer.

Opbrengsten[bewerken]

Gedurende de looptijd vinden twee commerciële tussenkappen plaats: na ongeveer 12 en 16 jaar worden teakbomen gekapt om de overige bomen meer ruimte te geven. Van de bruto-opbrengsten van deze twee tussenkappen wordt 90% aan u uitgekeerd. De resterende 10% gaat naar kosten voor de kap en het onderhoud. Bij de eindkap zal dit percentage 5% zijn. Na de exploitatieperiode van 20 jaar vindt de eindkap plaats en volgt de laatste uitkering. De totale opbrengsten zullen - volgens de rendementsprognose van Terra Vitalis - ruim vier maal uw inleg bedragen.

In Juni 2008 heeft de eerste commerciële tussenkap plaatsgevonden van plantjaar 1996, waarvan de gemiddelde opbrengst 25% minder was dan aanvankelijk was geprognostiseerd. Dit kwam met name doordat de aanplantjaren 1996 t/m 1999 volgens een ander dan gebruikelijk plant- en onderhoudsregime waren aangelegd. De verwachting is dat de tweede commerciële tussenkap en eindkap het verlies zullen compenseren.

Geschiedenis van Terra Vitalis[bewerken]

Oprichting[bewerken]

Terra Vitalis werd in 2000 opgericht.

Vergunningsaanvraag Stichting Terra Vitalis[bewerken]

Op 3 september 2007 kende de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de Stichting Terra Vitalis (verantwoordelijk voor het onderhouden van de plantages) een vergunning toe.[1] Dit betreft de vergunning `Financiële Dienst Aanbieden van beleggingsobjecten' (vergunningnummer 12011360[2]).

eigen verkoop organisatie beboet: AFM legt een bestuurlijke boete op aan Global Marketing Solutions 25-08-2010 De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 30 juni 2010 een bestuurlijke boete van € 6.000,- opgelegd aan Global Marketing Solutions B.V. (GMS). GMS is een verbonden bemiddelaar in beleggingsobjecten (teakhout). De AFM heeft aan GMS een boete opgelegd wegens het onvoldoende inwinnen van informatie bij het adviseren over beleggingsobjecten. Daardoor zijn geen passende adviezen verstrekt aan consumenten.

De AFM onderzocht in totaal 12 dossiers uit de periode 1 oktober 2008 tot 1 april 2009. GMS heeft in de 12 onderzochte dossiers onvoldoende informatie ingewonnen met betrekking tot de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en risicobereidheid van klanten. GMS heeft daardoor haar advies niet mede op deze informatie kunnen baseren. Daarnaast heeft GMS in 4 van de 12 dossiers geen rekening gehouden met de vastgelegde wens van klanten dat zij slechts met een bepaald percentage van hun vermogen wensen te participeren. GMS heeft daardoor haar advies niet mede gebaseerd op de wel ingewonnen informatie bij klanten.

Naar het oordeel van de AFM heeft GMS hiermee in strijd gehandeld met artikel 4:23, eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De Wft verplicht financiële ondernemingen om consumenten passende adviezen te geven. Zij moeten daarom informatie over de consument inwinnen en hiermee rekening houden bij het advies.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd. Het volledige besluit kunt u hier downloaden.

Boetebesluit Global Marketing Solutions


Zie ook[bewerken]

Externe links[bewerken]

Nieuws over Terra Vitalis[bewerken]

Ander nieuwsitem toevoegenHet is, als u aanvullingen of correcties op de inhoud van deze pagina heeft, erg gemakkelijk om de pagina te wijzigen. De bewerk functie van iedere pagina is zo intuïtief dat u alleen maar hoeft te kunnen typen om een pagina te bewerken. Bovendien kunnen mislukte wijzigingen altijd weer gemakkelijk ongedaan gemaakt worden.