Stichting Robinia

Volgens haar website:

Stichting Robinia is een kennis- en informatiecentrum over duurzame teelt, verwerking en gebruik van hout. Alle betrokkenen uit de houtwereld, van teler tot consument en van overheid tot natuur- en milieuorganisatie, kunnen bij haar terecht met vragen of voor advies. De stichting is gespecialiseerd in houtsoorten die weinig worden gebruikt, maar vanuit milieuoogpunt een beter marktaandeel verdienen. Stichting Robinia is een ideële en onafhankelijke organisatie.


Externe links[bewerken]


Het is, als u aanvullingen of correcties op de inhoud van deze pagina heeft, erg gemakkelijk om de pagina te wijzigen. De bewerk functie van iedere pagina is zo intuïtief dat u alleen maar hoeft te kunnen typen om een pagina te bewerken. Bovendien kunnen mislukte wijzigingen altijd weer gemakkelijk ongedaan gemaakt worden.