Stichting Investeerdersbelangen Flor y Fauna

Stichting Investeerdersbelangen Flor y Fauna (SIFF) is een slapende stichting die in 2002 is opgericht voor alle particuliere investeerders in Flor y Fauna (FyF).

Bestuur[bewerken]

onbekend.

Sicirec's verhaal[bewerken]

Sinds begin 2002 was er intensief overleg op gang gekomen tussen Flor y Fauna (FyF), Sicirec en een groep FyF investeerders buiten Sicirec. Er was, mede op instigatie van de Huizinga's, een Stichting opgericht, bedoeld voor alle particuliere investeerders in FyF, inclusief Sicirec, de SIFF (Stichting Investeerdersbelangen Flor y Fauna). Doelstelling van de SIFF was om de belangen van alle particuliere investeerders in Flor y Fauna te behartigen, en om meer transparantie en zekerheid te creëren. De SIFF slaagde er echter niet in om een brede support van investeerders te verwerven buiten Sicirec om. Daarom kreeg ze de juridische vorm van een Stichting en niet van een Vereniging, hetgeen oorspronkelijk de bedoeling was.

Per februari 2004 werd de SIFF door haar eigen bestuur op "non actief" gezet omdat men niet genoeg medewerking kreeg van FyF c.q. de familie Huizinga en men derhalve verder onderhandelen met FyF en Sicirec zinloos achtte. Sicirec was daarmee - wederom - overgebleven als enige belangrijke belangenbehartiger voor investeerders in Flor y Fauna en heeft tot nu toe ook niks bereikt. Eind 2004 kwam er weer enige beweging in overleg tussen de familie Huizinga en de SIFF, waarin ook weer Sicirec meepraatte maar wederom werd niks bereikt bij gebrek aan serieuze intenties van de familie Huizinga.

Achtergrond van dit overleg waren onderhandelingen tussen de familie Huizinga en OHRA over het overnemen door de Huizinga's van de rechten van OHRA. Daarbij waren ook de rechten van de particuliere investeerders in het spel, die door FyF als lastig werden ervaren, en de familie Huizinga kwam in dat kader met het voorstel om de belangen van de particuliere investeerders te verzelfstandigen en af te splitsen uit FyF met compensatie van het nog te plegen onderhoud en de nog niet uitbetaalde opbrengsten. Er werd in principe overeenstemming bereikt met Sicirec en het bestuur van de SIFF over een dergelijke regeling.

Nadat evenwel de deal met OHRA per eind oktober 2004 in principe rond was, zijn de beloftes, die tijdens dat overleg werden gemaakt, weer door de familie Huizinga ingetrokken. Alle bijeengenomen was de SIFF dus zo naïef om zich te laten gebruiken om de particuliere investeerders enige tijd zoet te houden tijdens onderhandelingen tussen OHRA en Flor y Fauna.

Zie ook[bewerken]