Sicirec Bosbouw Mixfonds

Het Sicirec Bosbouw Mixfonds is een beleggingsfonds dat door Sicirec wordt aangeboden aan serieuze beleggers die een zo hoog mogelijk rendement willen halen uit hun bosbouwbeleggingen.

Het streefrendement van het fonds is 10% tegen een minimale inleg van 50.000 euro.

Het fonds geeft participaties uit. De huidige intrinsieke waarde per participatie is 50 euro.