Sicirec

Sicirec logo

Sicirec was begin jaren '90 opgezet als een belangenbehartigingsorganisatie voor teakhoutbeleggers. Zij was de eerste entiteit in de beleggingsmarkt in tropisch hardhout die (in 1996) een vergunning kreeg onder de Wet toezicht beleggingsinstellingen (Wtb). Doordat deze vergunning evenwel eind 2006 werd ingetrokken vanwege een veranderde en verzwaarde wet- en regelgeving voor beleggingsfondsen, heeft Sicirec haar belangenbehartigings-inspanningen moeten staken en staan de hardhoutbeleggers weer alleen tegenover de aanbieders van de hardhoutbeleggingen (de plantagebedrijven). Helaas heeft Sicirec, ondanks jarenlange en vasthoudende inspanningen, in de afgelopen 15 jaar nog niet kunnen zorgen voor voldoende uitkeringen bij alle bosbouwfondsen waar ze bij betrokken was geraakt. Plantages waarbij dat (mede) door Sicirec's bemoeienis wél is gelukt, zijn Bosque Puerto Carrillo, PanAmerican Woods, waar al verscheidene jaren op rij dividend wordt uitgekeerd en Flor y Fauna. Met name bij de laatste, Flor y Fauna, zijn de uitkeringen echter nog sterk achtergebleven bij de verwachtingen en er heerst grote onduidelijkheid over de bedrijfsvoering.

Nu Sicirec is gestopt met belangenbehartiging van investeerders in - vaak erg slecht presterende - teakplantages, is ze zich gaan richten op het selecteren van herbebossingsbedrijven die wél goede resultaten kunnen gaan of reeds laten zien en op het toegankelijk maken van beleggingen daarin. Daarbij bemoeit Sicirec zich in vele gevallen intensief en blijvend met de bedrijfsvoering en met het aanbrengen van zekerheden voor de beleggers.

Wie teleurgesteld is in de teakmarkt uit de jaren 90 en begin jaren 2000, maar desalniettemin tóch graag zou willen beleggen in houtplantages op een verantwoorde manier, kan nu terecht bij een van Sicirec's fondsen, zoals het Mixfonds of kan rechstreeks investeren in een van de projecten die door Sicirec worden gecontroleerd en bestuurd, zoals het Boliviaanse Cochabamba Tropics project.

Nieuws m.b.t. Sicirec[bewerken]

Ander nieuwsitem toevoegenDe naam Sicirec[bewerken]

Sicirec staat voor Sistemas de Circulación Ecológica. Dit is Spaans voor ecologische kringloopsystemen. In de filosofie van Sicirec maken ook mensen en bedrijven deel uit van ecologische kringloopsystemen. Door schade toe te brengen aan deze systemen brengt de mens uiteindelijk zichzelf schade toe. Sicirec ontwikkelt methodes van een goed rentmeesterschap en technieken om een dergelijk goed rentmeesterschap blijvend - en nog winstgevend ook - te financieren.

Doelstelling van Sicirec[bewerken]

Oerwouden en andere natuur verdwijnen in een alarmerend tempo. De mens bevolkt alle uithoeken van de aardbol in steeds grotere dichtheden. Goed rentmeesterschap is voor de mens een harde noodzaak geworden om op een acceptabele manier te kunnen overleven. Door de sterke bevolkingsgroei is het verder oprukken van de bewoonde wereld niet te voorkomen. Wij hebben een formule ontwikkeld om het gebruik van grond te combineren met het herstellen en blijvend beschermen van netwerken van originele natuurlijke begroeiing met een hoge ecologische waarde. Op die manier worden lokale en vaak unieke ecosystemen gered en wordt versnippering voorkomen, ook waar beschaving en cultivatie oprukken. Met het doorbreken van de voortgaande versnippering wordt het uitsterven van soorten een halt toegeroepen.

De Sicirec formule[bewerken]

Bij onze aanpak wordt het beschikbare gebied verdeeld in productiegrond en netwerken van natuurgebieden en ecologische corridors. Een dergelijk ecologisch netwerk moet minstens 20% à 30% van de totale oppervlakte aan grond beslaan.

In ruil voor het blijvend beschermen van die ecologische netwerken, verzorgen wij de opzet en financiering van bosbouw op de overige (maximaal) 70% à 80% van de grond. Onze projecten worden verder zodanig opgezet dat de lokale bevolking profiteert van de commerciële bosbouw en van de door ons ingebrachte kennis. Wij zijn gespecialiseerd in het in praktijk brengen van onze Sicirec formule voor duurzame bosbouw. Hiervoor is ook het Sicirec rating model ontwikkeld. Met dit model beoordelen wij projecten met bosbouw op zowel financiële als ook ecologische aspecten. Een goede score geeft aan dat er sprake is van een winstgevend bosbouw-project met tevens een blijvende meerwaarde voor de natuur.

Onze Sicirec formule kan bovendien toegepast worden voor alle andere menselijke activiteiten waar grond bij wordt gebruikt en geëxploiteerd, zoals bijvoorbeeld de invulling van landbouw-, woon- of industriegebieden.

Sicirec Bosbouw Mixfonds[bewerken]

Sicirec biedt met haar Bosbouw Mixfonds de mogelijkheid om te investeren in een mix van hardhoutbeleggingen van verschillende aanbieders en daarbij tevens in projecten en bedrijven die verder geen beleggingen aanbieden, maar wel een goed rendement op kunnen leveren. De investeerder krijgt in ruil voor haar inleg participaties in het Bosbouw Mixfonds. Het Sicirec Bosbouw Mixfonds heeft een streefrendement van 8% à 10% op jaarbasis. De belegger heeft met dit fonds een betere spreiding en daardoor een beperkter risico dan bij rechtstreekse beleggingen in hardhoutplantages.

Beginperiode Sicirec S.A.[bewerken]

Sicirec S.A. is opgericht in 1991 door Popko P. van der Molen.

Externe links[bewerken]