PanAmerican Woods

PanAmerican Woods (PAW) is een Costa-Ricaans teakplantagebedrijf. Aandeelhouders van PAW investeren òf in de plantages (PAWp) òf in de fabriek (PAWi). Dit zijn administratief en juridisch gescheiden entiteiten.

Eind maart 1997 heeft Sicirec weten te voorkomen dat alle bezittingen (plantage en fabriek) werden verkocht aan een Chinese firma. Popko P. van der Molen, de oprichter van Sicirec, heeft een overname georganiseerd waarbij het management en de Board of Directors zijn vervangen. De belangrijkste problemen werden vervolgens opgelost, het onderhoud op peil gebracht en er worden sinds 2004 jaarlijks dividenden uitgekeerd.

NIBO[bewerken]

40% van de aandelen PAWp en 48% van de aandelen PAWi zijn in handen van NIBO (Nederlandse Internationale Bosbouw Onderneming) NV.

Ecologische corridors[bewerken]

PanAmerican Woods heeft in haar korte- en lange-termijn bedrijfsplannen opgenomen dat de ecologische corridors in de plantages zullen worden uitgebreid en verbeterd en dat ze zó zullen worden aangelegd en uitgevoerd, dat er weer een samenhangend ecologisch netwerk ontstaat, dat op haar beurt aansluit bij de ecologische hoofdstructuur van het schiereiland Nicoya. Bovendien zal dat netwerk voor de toekomst worden veilig gesteld. Deze plannen worden naar inhoud en uitvoering jaarlijks gecontroleerd door het FSC.

PanAmerican Woods, plantations[bewerken]

1 aandeel betreft ca. 0,038 ha.

Het gemiddelde plantjaar van de plantages is 1990.

1 aandeel BPC (Bosque Puerto Carrillo) in fase I t/m IV is gelijk aan 10 aandelen PAW plantations. 1 aandeel BPC in fase V is gelijk aan 5 aandelen PAW plantations.

De aandelen geven een aandeel in de hele plantage, zodat ze in principe niet na 20 jaar waardeloos aflopen, zoals de participaties op naam in andere plantages.

In vergelijking met de andere plantages gaat het hier op dit moment om beduidend betere rendementskansen. In dat licht bezien zouden de aandelen PanAmerican Woods plantations ook duurder moeten zijn dan stukken van andere plantages en niet goedkoper, zoals nu het geval is.

PanAmerican Woods is FSC gecertificeerd (voor 82250 hectare). De FSC certificatiecode van PAW is SW-FM/COC-003948.

PanAmerican Woods, industry[bewerken]

De aandelen PanAmerican Woods industry, geven een deelneming in de zaag- en verwerkingsfabriek van PanAmerican Woods, gelegen midden in de grootste aanplant (Palo Arco) van deze teak-plantage. Plantages en fabriek zijn administratief en juridisch gescheiden. De aanloopkosten voor de fabriek zijn relatief hoger dan voor de plantages, maar de winstmogelijkheden zijn ook groter. De marges op de verwerking kunnen groter worden dan op de productie van stammen.

Voor het lopende jaar verwacht PAW industrial voor het eerst een positief operationeel resultaat te boeken, gevolgd door een periode van gestaag stijgende winstgroei.

In de periode tussen 1995 en 2005 lag de handelswaarde van aandelen PanAmerican Woods industry op 8% à 10% van de handelswaarde van PanAmerican Woods plantations.

PAWi is FSC gecertificeerd (certificatiecode: GFA-COC-1153).

Verhandeling van aandelen PanAmerican Woods[bewerken]

Aandelen PAW worden verhandeld op bosbouwbeleggingen.nl en op teaktrader.nl.

Contact opnemen met PanAmerican Woods[bewerken]

giscespaw@amnet.co.cr (Giselle Céspedes, Shareholders Relations)

Externe links[bewerken]


Het is, als u aanvullingen of correcties op de inhoud van deze pagina heeft, erg gemakkelijk om de pagina te wijzigen. De bewerk functie van iedere pagina is zo intuïtief dat u alleen maar hoeft te kunnen typen om een pagina te bewerken. Bovendien kunnen mislukte wijzigingen altijd weer gemakkelijk ongedaan gemaakt worden.

Sicirec heeft in haar archieven uitgebreide correspondentie over dit onderwerp. Het is voor Sicirec vanwege praktische redenen onmogelijk om al deze informatie zelf te publiceren. Daarom biedt Sicirec u, onder voorbehoud, aan om zelf een kijkje te komen nemen in haar archieven. Voorwaarde hiervoor is dat u de informatie waar u kennis van neemt op het Internet publiceert zodat deze voor een ieder toegankelijk wordt. Dat publiceren kan bijvoorbeeld makkelijk op deze wiki (die overigens niet met Sicirec geaffilieerd is). Voor toegang tot haar archieven, kunt u contact opnemen met Sicirec via service@sicirec.org.