Onvoldoende onderhoudsreserves

Bij veel hardhoutplantages is er onvoldoende onderhoud gepleegd. Hierdoor zijn veel beleggingen minder waard geworden of zelfs waardeloos geworden. Er zijn een aantal factoren van invloed op het wel of niet zeker zijn van voldoende fondsen voor voldoende onderhoud.

Plantagebedrijven met onvoldoende onderhoudsreserveringen[bewerken]

Voorkomen is beter dan genezen[bewerken]

Vaak leiden onvoldoende onderhoudsreserves tot slecht of achterstallig onderhoud. Omdat dit de waarde van de belegging naar beneden brengt kan de belegger dan gevraagd worden financieel bij te springen om het onderhoud weer op niveau te krijgen. Dit soort situaties kan voorkomen worden door als extra zekerheid de onderhoudsreserves op een juridisch veilige en transparante manier vast te leggen.