Het domein hardhout-investeringen.net is te koop, voor € 6000. Samen met hardwood-investments.net ben ik bereid beide domeinen te verkopen voor € 10,000. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen op rowan@bigsmoke.us.

Nieuwsarchief:VETEV Nieuwsbrief 3

Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel gaat over een nieuwsitem dat door VETEV is gepubliceerd op 30 juli 2009.


VET&V ( Vereniging van Eigenaren Teak en Vanille) - Nieuwsbrief 3[bewerken]

Overleg met de SHGP[bewerken]

Op maandag 27 juli heeft een tweede overleg plaats gehad met de SHGP. Het doel van het overleg was enerzijds om te kijken of er openingen waren om qua standpunt dichter bij elkaar te komen en anderzijds om mogelijkheden te openen om de dreigende faillissementsaanvraag van tafel te krijgen. Ten aanzien van het eerste punt is een klein succesje geboekt: De SHGP heeft de volgende schriftelijke verklaring afgegeven t.a.v. de doelstellingen van de VET&V en mbt de volledigheid van de VSO (vaststellingsovereenkomst):

Begin citaat

"Wij als SHGP hebben naar de ons beschikbaar gestelde statuten van de VET&V gekeken en deze bestudeerd en kunnen zover als wij nu kunnen overzien deze statuten onderschrijven. De SHGP is tevens van mening dat de doelstellingen van de VET&V voor de leden van de vereniging een positieve bijdrage kunnen leveren aan de afwikkeling van de Groenewoud contracten en verder toekomstige ontwikkelingen.
Met betrekking tot de VSO zijn er behoudens afgegeven machtingen door Groenewoud om de afwikkeling te regelen alsmede de machtiging om ook over alle informatie te beschikken en ook namens Groenewoud in het kader van de afwikkeling contacten te onderhouden met de AFM geen verdere bijlagen die enigerlei financiële afspraken behelzen anders dan zoals vastgelegd in de VSO.
Wij beschikken over geen andere bijlagen. De enige bijlage die er nog zou kunnen zijn maar daarvoor moeten wij Jan Jaap van Deventer raadplegen is een overzicht met de toenmalig bekende schuldeisers (handelscrediteuren) en personen/bedrijven die een executoriale titel hebben. Hierover wil ik nog wel proberen duidelijkheid te verkrijgen bij Jan Jaap van Deventer."

Einde citaat


De vervolgstap die wij zien in de ontwikkeling is dat in overleg met de SHGP een onafhankelijke deskundige aangesteld wordt, die beoordeelt of het door de SHGP voorgestelde organisatie- en bestuursmodel voldoet aan de criteria zoals opgesteld door de VET&V en ingeval hieraan niet voldaan wordt welk organisatie- en bestuursmodel wel passend is.


Faillissementsaavraag Groenewoud Bosbouwprojecten BV gehonoreerd[bewerken]

Als VET&V bestuur hebben wij de afgelopen twee weken alles in het werk gesteld om de twee participanten (geen VET&V leden) die de faillissementsaanvraag hadden ingediend te weerhouden van deze stap. Op maandag 27 juli hebben we op basis van de bovenstaande schriftelijke verklaring van de SHGP een laatste ultieme poging gedaan de faillissementsaavraag ingetrokken te krijgen. Helaas heeft ook dit niet mogen baten.

We brengen u middels deze nieuwsbrief daarom ook op de hoogte van het feit dat door twee Groenewoud participanten (geen leden van de VET&V) het faillissement is aangevraagd van Groenewoud Bosbouwprojecten BV te Almere en dat op dinsdag 28 juli de rechtbank te Almere - Zwolle Groenewoud Bosbouwprojecten BV te Almere in staat van faillissement heeft verklaard.

We beraden ons nu op deze nieuwe situatie en zullen als eerste stap de aangewezen curator mr. D. Meulenberg op de hoogte brengen van het bestaan van de VET&V en met hem bespreken op welke wijze er voor de Groenewoud deelnemers teak en vanille, gezamenlijk en/of afzonderlijk een doorstart gerealiseerd kan worden (waarbij uiteraard voldaan moet worden aan de doelstellingen van de VET&V).

Concept statuten SBLDMV[bewerken]

Middels de nieuwsbrief van de SHGP heeft u kennis kunnen nemen van de (concept)statuten van de SBLDMV. Hoewel er de nodige aanpassingen gedaan zijn, ook op basis van onze kritiek, is een en ander nog lang niet voldoende om te kunnen voldoen aan de doelstellingen van de VET&V.

Oproep Bartels advocaten[bewerken]

Onderstaande oproep vonden wij op de site van Bartels Advocaten:

Begin citaat

"Het zou een goede zaak zijn indien zoveel mogelijk beleggers zowel aan de Stichting Herstructurering Groenewoud Projecten als aan ons kantoor zouden laten weten, dat zij de Stichting en de plannen van de Stichting volledig steunen."

Einde citaat

Als VET&V bestuur willen we u ten zeerste afraden gehoor te geven aan deze oproep. Een en ander betekent dat u niet alleen akkoord gaat met een opzet die onvoldoende democratisch is en niet voldoet aan de critetia zoals vermeld in de statuten van de VET&V, maar ook dat u uw goedkeuring geeft aan een organisatiestructuur die in een conceptfase is.

Leden aantal VET&V[bewerken]

De VET&V heeft per 29 juli 2009 156 leden en vertegenwoordigt een ingelegd vermogen aan Groenewoud participaties van ca € 5,3 miljoen (39% van het ingelegd vermogen). Daarnaast zijn er nog zo'n 64 participanten die lidmaatschap toegezegd hebben, al dan niet in de vorm van een intentieverklaring. Deze groep vertegenwoordigt een bedrag van rond de € 1,5 miljoen Groenewoud participaties (11% van het ingelegd vermogen). Het totaal aantal Groenewoud participanten bedraagt 731 die een ingelegd vermogen vertegenwoordigen van in totaal ca. € 13,7 miljoen. Van de 731 participanten hebben wij als VET&V rond de 500 participanten via email kunnen benaderen, van de overige 230 participanten zijn wij niet op de hoogte van hun email- en of adresgegevens.

Lidmaatschap VET&V[bewerken]

We willen u er nogmaals op wijzen dat maximale steun van participanten cruciaal is voor de authoriteit en invloed van de VET&V en daarom vragen wij degene die nog geen lid zijn zich alsnog aan te melden als lid van de vereniging. Zelfs de SHGP geeft in haar verklaring aan dat de VET&V een positieve bijdrage kan leveren aan de afwikkeling van de Groenewoud contracten en de verdere toekomstige ontwikkelingen!


Het bestuur VET&V


Zie ook[bewerken]