Het domein hardhout-investeringen.net is te koop, voor € 6000. Samen met hardwood-investments.net ben ik bereid beide domeinen te verkopen voor € 10,000. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen op rowan@bigsmoke.us.

Nieuwsarchief:VETEV Nieuwsbrief 1

Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel gaat over een nieuwsitem dat door VETEV is gepubliceerd op 22 juli 2009.


Aan de deelnemers van Groenewoud Teak en Vanille participaties[bewerken]

 • Van: Bestuur VETEV <bestuur.vetev@gmail.com>
 • Datum: 22 juli 2009 12:37
 • Onderwerp: Aan de deelnemers van Groenewoud Teak en Vanille participaties

Aan de deelnemers van Groenewoud Teak en Vanille participaties

Op 8 juni 2009 is de VET&V, de Vereniging van Eigenaren Teak & Vanille (Las Dos Manos 1 t/m 4), officieel opgericht en ook de inschrijving van de vereniging bij de Kamer van Koophandel is inmiddels een feit.

In het kort nog even de belangrijkste redenen waarom de VET&V is opgericht;

Groenewoud is met zijn participaties Teak en Vanille in grote problemen gekomen en een aantal investeerders (SHGP) heeft het initiatief genomen om een doorstart te maken, waar ook wij als VET&V waardering voor hebben en ook wij zien dit als de enige realistische oplossing.

Het reddingsplan is op 28 maart 2009 in Utrecht door de SHGP gepresenteerd. Uit dit voorstel blijkt echter dat er voor een organisatiestructuur gekozen wordt waarbij de participanten geen zeggenschap krijgen over de onderneming en de grip verliezen op hun eigendommen. Daarnaast hebben (en krijgen) de participanten geen inzicht in de financiele situatie van de onderneming die hun eigendommen beheert en exploiteert.

Een werkgroep heeft het initiatief genomen bovenstaande punten onder de aandacht van de participanten te brengen. Een grote groep participanten heeft daarna middels een intentieverklaring aangegeven dat het huidige voorstel van de SHGP niet acceptabel is. Middels informeel overleg met de SHGP heeft de werkgroep getracht het reddingsplan van de SHGP aangepast te krijgen, echter tot nu toe is er niet de bereidheid geweest om serieus op deze redelijke eisen in te gaan.

Daarom is nu de VET&V opgericht om op te komen voor de belangen van de participanten en ook een serieuze en officiele gesprekspartner te worden voor de SHGP/Groenewoud om er voor te zorgen dat er een ondernemingvorm en organisatiestructuur gekozen wordt die het volgende garandeert:

 • Transparante organisatiestructuur waarop het nederlands recht van toepassing is.
 • Groenewoud participanten moeten zeggenschap krijgen en houden over hun eigendommen.
 • Eigenaren moeten inzicht hebben in het financiele reilen en zeilen van de onderneming die namens hen wordt geleid.
 • Er moet door de dagelijkse leiding van de onderneming verantwoording afgelegd worden aan de eigenaren.
 • Daarnaast moeten teak en vanille binnen de onderneming als aparte entiteiten gezien worden (administratie, afrekening, bedrijfsvoering, controle en verantwoording).


Belangrijkste stappen die nu gezet gaan worden door het bestuur van de VET&V:

 • Opstarten overleg met Groenewoud / SHGP om de in de verenigingsdoelstelling geformuleerde eisen gerealiseerd te krijgen.
 • Een eerste gesprek met een delegatie van de SHGP stond gepland op donderdag 25 juni in Rotterdam. Ter plaatse werd ons medegedeeld dat dhr Tromp van de SHGP in verband met ziekte niet kon komen. Dit eerste gesprek heeft daarom helaas geen doorgang kunnen vinden.

Een nieuwe afspraak is gemaakt voor donderdag 2 juli. Deze bijeenkomst heeft inmiddels plaats gehad, waarin in een goede sfeer standpunten zijn uitgewisseld en toegelicht. Het pad voouit van deze bijeenkomst :

De SHGP zal alle beschikbare informatie (VSO inclusief bijlagen, draft versie van de brochure die momenteel beoordeeld wordt door de AFM, concept statuten van de SBLDMV io,etc) delen met het VET&V bestuur onder geheimhouding. Het VET&V bestuur zal deze informatie analyseren en beoordelen. Na mogelijk beoordeling door een onafhankelijke externe deskundige zal een tweede gespreksronde met de SHGP volgen. We hopen deze stappen op zeer korte termijn te kunnen zetten.

 • Op regelmatige basis informeren van de participanten t.a.v de stand van zaken.
 • Regelmatige communicatie via email met participanten Teak en Vanille.
 • Nu het forum door de SHGP uit de lucht genomen is, overwegen wij als VET&V het opzetten van een eigen web-site. Op deze web-site willen we u informeren over onze activiteiten als VET&V en middels forums Groenewoud participanten de gelegenheid bieden informatie te delen of hun mening te geven.


Tenslotte nog een laatste oproep aan alle Teak en Vanille participanten die zich nog niet als lid van de VET&V hebben aangemeld:

Als u zich kunt vinden in onze doelstellingen, meldt u dan aan als lid van de vereniging middels bijgaand aanmeldingsformulier. Het ingevulde formulier kunt u versturen per email aan edmaat@hotmail.com of per post aan de penningmeester van de VET&V pa Oosteinde 46b 2969AT Oud Alblas. Bent u niet in staat om de contributie van € 30,-- te betalen, dan kunt u hiervoor dispensatie aanvragen bij het bestuur.


Wij houden U op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Het bestuur VET&V

Jan van Stiphout (voorzitter)
Rob van der Aa (secretaris)
Ed Maat (penningmeester)
Gerard van Brakel
Roel van Rossem


PS

Indien u niet geinteresseerd bent verdere informatie van de VET&V te ontvangen , dan kunt u dat doorgeven via het volgende email adres bestuur.vetev@gmail.com

Aanhangsels[bewerken]

Zie ook[bewerken]