Het domein hardhout-investeringen.net is te koop, voor € 6000. Samen met hardwood-investments.net ben ik bereid beide domeinen te verkopen voor € 10,000. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen op rowan@bigsmoke.us.

Nieuwsarchief:Matige resultaten particuliere bosbouw

Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Dit artikel gaat over een nieuwsitem dat door Jan Luijt is gepubliceerd op 4 januari 2011.

Samenvatting[bewerken]

  • In 2008 en 2009 leden particuliere bosbedrijven in Nederland een verlies van ruim 30 euro per hectare bos.

Matige resultaten particuliere bosbouw[bewerken]

Particuliere bosbedrijven leden in 2008 en 2009 een verlies van ruim 30 euro per hectare bos. Dit verlies kwam na de uitzonderlijk goede jaren 2006 en 2007 die het gemiddelde Nederlandse particuliere bosbedrijf afsloot met een positief resultaat van gemiddeld 64 euro per hectare per jaar. Het jaarlijks tekort in 2008 en 2009 steekt nog wel gunstig af bij dat in de eerste helft van dit decennium, toen het dubbele moest worden toegelegd op het bosbeheer. De vrij grote veranderingen in de bedrijfsresultaten zijn vooral het gevolg van de ontwikkeling van de houtprijzen. Dit blijkt uit de bedrijfsuitkomsten over 2009 die zijn samengesteld door LEI Wageningen UR.

Houtprijzen verder gedaald[bewerken]

Na een sterke stijging van de houtprijzen in 2006 en 2007, daalden deze in 2008 met circa 15% en in 2009 met nog eens 6%. In reactie hierop werd ook minder geoogst, van gemiddeld 3,7 m³ per hectare per jaar in 2006 en 2007 tot 2,9 m³ per hectare in 2008 en 2,6 m³ per hectare in 2009. De opbrengsten uit de houtverkopen kwamen in 2009 uit op 68 euro per hectare, tegen gemiddeld 93 euro per jaar in de periode 2006-2008 en gemiddeld 46 euro per jaar tussen 2001 en 2005. De opbrengsten uit subsidies, verhuur van de jacht en recreatie activiteiten kwamen in 2009 uit op 162 euro per hectare. Alles bij elkaar resulteerde dit in een totale opbrengst van 231 euro per hectare. Weliswaar onder het niveau van 2008 (-14%), maar behoorlijk wat meer (+30%) dan het gemiddelde in de periode 2001-2005.

Na enkele jaren waarin de totale kosten toenamen, zijn ze in 2009 licht gedaald tot 264 euro per hectare. Dat is te danken aan de sterke vermindering van de waterschapslasten (met gemiddeld 19 euro per hectare) door de invoering van het nieuwe heffingenstelsel in 2009.

Inkomen uit het bosbedrijf gemiddeld 16 euro per hectare[bewerken]

Wanneer er geen kosten voor de eigen arbeid en die van eventuele vrijwilligers worden gerekend, resteerde er voor de boseigenaar in 2009 een met 2008 vergelijkbaar inkomen van 16 euro per hectare. In 2006 en 2007 was dat inkomen nog 45 respectievelijk 87 euro per hectare. De jaren 2001-2005 gaven gemiddeld een negatief inkomen van 23 euro per hectare te zien.

De grotere particuliere bosbedrijven (minstens 50 hectare bos) sloten 2009, na drie opeenvolgende jaren met positieve resultaten, met een licht verlies van 7 euro per hectare af. Wanneer geen kosten voor de eigen arbeid worden gerekend, resteerde er voor de eigenaar van het grotere particuliere bosbedrijf gemiddeld een inkomen van 10 euro per hectare.

Vooruitzichten[bewerken]

De houtopbrengsten van de particuliere bosbedrijven zullen naar verwachting in 2010 niet verder dalen vanwege aantrekkende houtprijzen. Daarnaast was het volume van de houtoogst in 2009 ten opzichte van de voorgaande vier jaren al vrij laag. Gegeven de jaarlijkse bijgroei is het houtoogstvolume structureel laag.

Voor de opbrengsten in de jaren na 2010 is ook de invoering van het nieuwe Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL), de opvolger van het Programma Beheer, een belangrijke ontwikkeling. Na afloop van de huidige beheerovereenkomsten (in 2011/2012) worden de vergoedingen voor het beheer verstrekt op basis van het nieuw subsidiestelsel met veel lagere vergoedingen voor bossen met houtoogst. In 2009 ontving de particuliere boseigenaar een vergoeding van gemiddeld 81 euro per hectare (inclusief voor het recreatiepakket). Op basis van het nieuwe subsidiestelsel zou de vergoeding circa 40 euro per hectare lager uitvallen, en daarmee ook het bedrijfsresultaat vanaf 2011 en volgende jaren.

Verantwoording[bewerken]

De aan dit persbericht ten grondslag liggende periodieke rapportage geeft een overzicht van de opbrengsten, kosten en bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in 2009 en voorgaande jaren. De gegevens zijn afkomstig van een informatienet van circa 150 particuliere boseigenaren. Het informatienet is gebaseerd op een steekproef uit de groep particuliere eigenaren met meer dan 5 ha bos die bij het Bosschap zijn geregistreerd. Hun gemiddelde oppervlakte bedraagt ongeveer 45 ha. Bij de vaststelling van de bedrijfsresultaten in de particuliere bosbouw zijn geen rentekosten in rekening gebracht voor het in grond en opstanden geïnvesteerde vermogen.

Verwante onderwerpen[bewerken]

Externe links[bewerken]