Green Capital/La Flor

Green Capital plantages


Green Capital/La Flor is een plantage van Green Capital in Costa Rica met een areaal van 76 hectare.

Sicirec, over La Flor, in 2002: De grond van deze plantage is plaatselijk minder geschikt, en de noodzakelijke dunning en snoeien heeft niet plaatsgevonden. Zodra ca. 22 m2 grondvlak/ha. is gegroeid, wat na 4 tot 6 jaar het geval is, treedt groeivertraging resp. groeistilstand op. Dan moet worden gedund tot een niveau van ca. 17 m2/ha. Bij een te late dunning duurt het jaren voordat de groei weer op het juiste niveau is. Te laat opsnoeien geeft bovendien blijvend kwaliteitsverlies van het hout.