GoodWood

Nieuws m.b.t. GoodWood[bewerken]

Ander nieuwsitem toevoegenGeschiedenis[bewerken]

GoodWood Investments B.V. was in de periode 1998 t/m 2006 de grootste teak-aanbieder op de Nederlandse markt. ATF (Stichting Amazon Teak Foundation), en vanaf 1998 100%-dochter GoodWood, verkocht vanaf eind 1994 hectares teakbomen van Floresteca Agroflorestal Ltda in Brazilië. Dit zijn vakkundig, door ervaren bosbouwers aangelegde plantages. De bewaarder Stichting Administratie- en Trustkantoor Tectona (SATT) geldt als juridisch eigenaar van de rechten op vruchtgebruik. SATT en GWI geven aan de participanten certificaten uit die recht geven op de kapopbrengsten. SATT is verantwoordelijk voor inning en uitbetaling van de kapopbrengsten. De administratie hiervan is uitbesteed aan GWI en later ATF.

In de loop van 1998 werd de verkooporganisatie GoodWood door ATF ingelijfd en werden aanvullende producten aangeboden zoals verzekering van de bomen, diverse laagdrempelige financieringsmogelijkheden en garantieproducten. De verkoop van garantieproducten is in 2005 op instructie van De Nederlandse Bank gestaakt. Medio 2007 heeft GoodWood de verkoop van teakbomen geheel stilgelegd in afwachting van de beslissing van de AFM (Autoriteit Financiele Markten) omtrent de door hen in januari 2006 aangevraagde Wft (Wet financieel toezicht)vergunning. Dit heeft zijn terugslag op de liqiditeitspositie van GoodWood die mede door de terugkoopverplichtingen van garantieproducten onder druk staat. In december 2010 is GoodWood failliet gegaan door gebrek aan liquide middelen. Amazon Teak Foundation neemt in 2011 de taak als beheerder van GWI over.

Tijdens Sicirec´s bezoek in maart 2003 aan plantages en organisatie in de Mato Grosso, Brazilië concludeerden zij dat Floresteca Agroflorestal niet alleen, via GoodWood, de grootste partij is op de Nederlandse herbebossingsmarkt, maar dat ze ook verreweg de meest professioneel geleide plantages heeft. Dat geldt voor zowel de aanlegmethodes, de plantsoenkeuze als de onderhoudsmethodieken. Floresteca financiert de aanleg van plantages sedert 2005 of 2006 ook rechtstreeks middels uitgifte van rentecertificaten, spaarbrieven e.d. van minimaal 50.000 Euro via Floresteca b.v en verkoop van arealen teakopstand aan o.a. institutionele beleggers. Hierdoor vallen zij niet onder toezicht van de DNB en/of de AFM.

Het totale oppervlak dat in beheer is bij Floresteca Agroflorestal is op dit moment ongeveer 50.000 ha.. Van het totale oppervlak is 20.000 ha. met teak aangeplant. Daarnaast wordt 10.000 ha. door Floresteca Agroflorestal aangemerkt als beschermd natuurgebied.

Voor verdere informatie kunt u de website van Floresteca Agroflorestal of GoodWood bezoeken.

Ook is er informatie over GoodWood te vinden op de website van De Groene Spaaradviseurs. Voor opinie en informatie kunt u terecht op goodteak.com, de website van een particuliere investeerder in GoodWood, bekijk de website van GoodWood op www.GoodWood.nl.

Verhandelbaarheid[bewerken]

Wie zijn of haar investeringscontracten met Goodwood wil kopen of verkopen kan hiervoor adverteren op bosbouwbeleggingen.nl en op goodteak.com. Gezien de grote varieteit in producten, plantages en plantjaren is het moeilijk de onderliggende waarde van individuele plantages goed in te schalen. Dit bemoeilijkt de verhandelbaarheid van deze participaties tot op heden zeer.

Buriti 1994 (592 ha.)[bewerken]

Van het project Buriti is de eerste tussenkap (na 10 jaar) in 2005 uitbetaald. De opbrengst kwam voor de participanten beter uit dan die van Silas 1995 omdat bij deze eerste tussenkapuitkering Floresteca heeft afgezien van het inhouden van de contractuele onderhouds- en kapkosten bijdrage van $ 1.000 per 1/2 hectare.

Silas 1995 (582 ha.)[bewerken]

Van het project Silas is de eerste tussenkap in 2006 uitbetaald. Het resultaat was echter minimaal. Gemiddeld kwam de uitkering na inhouding van onderhouds en kapkosten neer op 118 Euro per hectare.

Groen Garantieplan[bewerken]

Een belegging in het Groen Garantieplan heeft een maximale looptijd van 20 jaar.

De af te dragen Management Fee voor dit product wordt door Sicirec berekend over de kapopbrengsten of over de garantiesom.

De datum waarop de garantie wordt afgekocht is per belegging die te koop wordt aangeboden gespecificeerd op de lijst met GoodWood aandelen die nu te koop worden aangeboden

Helaas blijkt goodwood niet in staat om de Garantieplannen uit te betalen op de gestelde datum. Betalingsregelingen zijn in veel gevallen voorgesteld en het komt ook regelmatig voor dat die worden gestopt voordat ze volledig zijn terug betaald.

Externe links[bewerken]

Het is, als u aanvullingen of correcties op de inhoud van deze pagina heeft, erg gemakkelijk om de pagina te wijzigen. De bewerk functie van iedere pagina is zo intuïtief dat u alleen maar hoeft te kunnen typen om een pagina te bewerken. Bovendien kunnen mislukte wijzigingen altijd weer gemakkelijk ongedaan gemaakt worden.

Sicirec heeft in haar archieven uitgebreide correspondentie over dit onderwerp. Het is voor Sicirec vanwege praktische redenen onmogelijk om al deze informatie zelf te publiceren. Daarom biedt Sicirec u, onder voorbehoud, aan om zelf een kijkje te komen nemen in haar archieven. Voorwaarde hiervoor is dat u de informatie waar u kennis van neemt op het Internet publiceert zodat deze voor een ieder toegankelijk wordt. Dat publiceren kan bijvoorbeeld makkelijk op deze wiki (die overigens niet met Sicirec geaffilieerd is). Voor toegang tot haar archieven, kunt u contact opnemen met Sicirec via service@sicirec.org.