Eigenschap:Logistieke toegankelijkheid

De kosten van het transport van en naar de plantage kunnen een heel onvoordelige invloed uitoefenen op de financiële output. Het is voordelig als een plantage gesitueerd is nabij hoofdwegen en op redelijk korte afstand van houtverwerkingseenheden en van een zeehaven met internationale verbindingen.

Verder is het van belang dat de toegankelijkheid van de percelen op de plantage gegarandeerd kan worden voor het grootste deel van het jaar (9 maanden).

De logistieke toegankelijkheid van een plantage is òf goed òf slecht.

pagina