Eigenschap:Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit is een eigenschap die aangeeft tot in hoeverre de bodem van een plantage geschikt is voor de exploitatie van hardhoutbomen.

Bosbouwtechnisch, is het, om de bodemkwaliteit te bepalen, nodig om een bodemanalyse te doen van alle aparte locaties en alle verschillende grondsoorten die daar voorkomen. Dit betreft ook diepere lagen tot 2 meter. Dieptemonsters zijn van groot belang omdat in latere jaren de bodemomstandigheden onder 0,5 meter toenemend een bepalende factor zijn. Barrières van steen of klei op enige diepte veroorzaken vaak niet meteen een gereduceerde groei tijdens de eerste paar jaar maar wel in latere stadia. Andere tests zijn bijvoorbeeld hoe diep de wortels kunnen doordringen en het niveau van het watertafel gedurende het jaar. Op homogeen terrein zou tenminste één sample per kwart hectare (5.000 vierkante meter) genomen moeten worden. Als de bodemsamenstelling in een bepaald gebied lijkt te variëren, zou de dichtheid van de grondmonsters vergroot moeten worden.

Bodemkwaliteit verwijst naar één van de volgende kwaliteiten:

Of misschien beter

?

Bronnen[bewerken]