Beleggingsobject

De meeste hardhoutbeleggingensprodukten zijn beleggingsobjecten. Uitzonderingen zijn bedrijven die effecten uitgeven, zoals PanAmerican Woods en Sicirec.

Het risico van beleggingsobjecten[bewerken]

De beleggingsvorm van een investering heeft een grote invloed op het risico voor de investeerder. Een beleggingsobject geeft de belegger vaak recht op opbrengsten uit een bepaald object uit een serie, bijvoorbeeld een bepaald kavel op een teakplantage. Staat jouw kavel dan net naast een meanderende rivier, kan je hele belegging letterlijk het water invallen. Heb je in plaats van opbrengstrechten van een bepaalde kavel, aandelen in een bedrijf zoals PanAmerican Woods gekocht, kun je gewoon rekenen op opbrengstuitkeringen op het moment dat het bedrijf globaal winst maakt.

Kenmerken van beleggingsobjecten[bewerken]

Als je belegt in een beleggingsobject, dan investeer je in bijvoorbeeld hardhout, wijn of vakantiehuizen. Je steekt geld in het object. In ruil daarvoor krijg je rechten. Je krijgt recht op één of meer van de volgende zaken:

  1. Het vruchtgebruik. Je mag het product gebruiken en de ‘vruchten’ daarvan gebruiken alsof je zelf de eigenaar bent.
  2. Een deel van de (verkoop) opbrengst van het product.
  3. De waardestijging van het product of een deel van de huuropbrengst.

Hieronder staan de kenmerken van een beleggingsobject.

  • Je krijgt een waardebewijs. Hiervoor moet je betalen.
  • De aanbieder van het beleggingsobject belooft je dat je in de toekomst rendement krijgt van het product.
  • Je beheert het product niet zelf.
  • Het product is een onderdeel van een serie van dezelfde producten.
  • Het is geen effect, zoals bijvoorbeeld aandelen, obligaties of opties.

Financiële dienstverleners die beleggingsobjecten in Nederland willen aanbieden moeten hiervoor een vergunning aanvragen. Deze vergunningaanvraag wordt door de AFM beoordeeld. De AFM kan de vergunning verlenen of afwijzen. Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden en beperkingen worden gesteld. Afwijzing van een vergunning betekent dat de onderneming geen beleggingsobjecten mag aanbieden.

Als de financiële dienstverlener de vergunning nog heeft aangevraagd onder het overgangsregime van de Wet financiële dienstverlening (Wfd), zoals deze gold tot 31 december 2006, en de vergunning wordt afgewezen, dan betekent dit dat de financiële dienstverlener direct moet stoppen met zijn activiteiten en alleen nog maar overeenkomsten mag afwikkelen. Het afwikkelen is gericht op het beëindigen van de relatie.

Verwante onderwerpen[bewerken]

  • AFM, de Autoriteit Financiële Markten

Bronnen[bewerken]