Het domein hardhout-investeringen.net is te koop, voor € 6000. Samen met hardwood-investments.net ben ik bereid beide domeinen te verkopen voor € 10,000. Geïnteresseerden kunnen contact met me opnemen op rowan@bigsmoke.us.

Belangenvereniging BOS

Uit Hardhoutbeleggingen Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Foto uit 2003 van Flor y Fauna Teakwood I

Belangenvereniging Bomen Op Stand (BBOS) is een vereniging voor particuliere beleggers in duurzaam hardhout.

Door het wegvallen van Sicirec (Sistemas de Circulación Ecológica S.A.) als belangenbehartiger voor bosbouwinvesteerders is er bij veel van deze investeerders behoefte onstaan aan een soortgelijke organisatie. Tijdens de laatste vergadering van Sicirec op 1 december 2007 in Zwolle heeft zich een aantal investeerders gemeld, dat bereid is zitting te nemen in een voorlopig bestuur van een dergelijke vereniging. Sicirec heeft verklaard bij de oprichting van een nieuwe belangenbehartiger te willen assisteren.

Nieuws m.b.t. BBOS[bewerken]

Ander nieuwsitem toevoegen

 PublicatiedatumPublicist
Officiële oprichting vereniging Bomen op Stand een feit8 mei 2009Belangenvereniging BOS
Nieuwsbrief Flor y Fauna (april 2009)14 april 2009Ebe Huizinga
Oprichtingsvergadering Bomen Op Stand druk bezocht29 november 2008Belangenvereniging BOS
Vooraankondiging Oprichtingsvergadering Belangenvereniging Bomen Op Stand (BBOS)18 november 2008Sicirec


Doel van BBOS[bewerken]

Belangenvereniging BOS is een overkoepelende belangenvereniging. De bedoeling is dat deze vereniging, net als voorheen Sicirec, de spin in het web van de bosbouwbeleggingsmarkt wordt, waarbij zij zal dienen als kenniscentrum. Aan (nog op te richten) plantagespecifieke belangenverenigingen en -stichtingen zal zij ondersteuning bieden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling dat BBOS acties zal ondernemen richting plantagebedrijven; dat zal moeten geschieden vanuit de plantagespecifieke belangenbehartigers.

Bestuur[bewerken]

Het bestuur bestaat uit drie leden. De bedoeling is echter om dit aantal nog uit te breiden naar zeven. Wilt u graag zitting nemen in het bestuur, laat dat dan weten via belangenverenigingbos@gmail.com.

Denktank[bewerken]

Indien u beschikt over voor de vereniging waardevolle kennis of vaardigheden en deze in voorkomende gevallen graag wilt delen met de vereniging, meldt u dan via belangenverenigingbos@gmail.com aan als denktank-lid.

Meld u aan als lid![bewerken]

Op dit moment heeft BBOS ca. 200 voorlopige leden (stand medio januari 2012).

Om als vereniging slagvaardig te kunnen zijn is het belangrijk dat zoveel mogelijk investeerders en andere belangstellenden zich aanmelden als lid: "samen staan we sterk". U kunt dat doen door een email te sturen aan belangenverenigingbos@gmail.com. Wilt u bij uw aanmelding de volgende gegevens aan de vereniging opgeven:

Persoonsgegevens

 • Naam, adres en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Beleggingsgegevens

 • Plantage
 • Aantal hectares (evt.)
 • Contract-, kavel-, aandeelnummers (evt.)
 • Plantjaren (evt.)

Contributie[bewerken]

Anders dan bij veel van de plantagespecifieke verenigingen, zal de hoogte van de contributie niet worden gekoppeld aan de omvang van uw beleggingen in bosplantages. Om de drempel van aanmelding laag te houden, wordt de jaarlijkse contributie ook zo laag mogelijk gehouden.

Lid worden[bewerken]

Wilt u voorlopig lid en donateur worden? Dit kan door een bijdrage van € 35,- over te maken op ASN Bank rekeningnummer 70.73.54.064 ten name van 'J.BBOS-Blonk' te Krommenie, onder vermelding van 'lidmaatschap BBOS' en uw naam en woonplaats.

NB: Wij verzoeken u tevens uw gegevens liefst per mail aan ons door te geven om onduidelijkheden (na evt. betaling) te voorkomen:

 • Naam
 • Adres
 • Postcode + Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • Emailadres (bij voorkeur).

Oprichtingsgeschiedenis[bewerken]

Nadat in 2006 de vergunning van het hardhoutbeleggingsfonds Sicirec S.A. gedeeltelijk werd ingetrokken door de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM) besloten enkele particuliere beleggers dat het goed zou zijn als er een onafhankelijke vereniging zou komen die zich hard zou maken voor de belangen van kleine aandeelhouders in duurzaam hardhout.

Zij namen in december 2007 het initiatief tot het oprichting van een vereniging nadat een motie hiertoe tijdens de ontbindende aandeelhoudersvergadering van Sicirec S.A. niet op voldoende steun kon rekenen van de Raad van bestuur.

,,Zwolle, 1 december 2007. De aandeelhouders van Sicirec in vergadering bijeen, overwegende dat na opheffen van Sicirec S.A. het belangrijk is dat de belangen van individuele aandeelhouders in Flor y Fauna collectief worden behartigd, dat hiertoe een onafhankelijke vereniging of stichting zou moeten worden opgericht waarbij iedere aandeelhouder van Flor y Fauna zich kan aansluiten, dat de financiering van een dergelijke vereniging deel zou kunnen uitmaken van de afwikkeling van het opheffen van Sicirec, roepen het bestuur op om hiertoe een voorstel te doen, en gaan over tot de orde van de dag.”

Op 8 mei 2009 zijn de definitieve statuten van de vereniging bij haar notaris te Weesp gedeponeerd.

Naamskeuze[bewerken]

De naam 'Bomen Op Stand' -oftewel BOS- is gekozen om diverse redenen.

Allereerst is dit waar onze leden naar streven, plantages waarop de (teak)bomen in goede conditie verkeren door verantwoord beheer.

Ten tweede om uiting te geven aan het ongenoegen dat bij vele beleggers in duurzaam hardhout in de loop van de tijd steeds vaker ging ontstaan. (Spreek de naam snel uit en verleg hierbij de klemtoon, dan wordt e.e.a. duidelijk wat wordt bedoeld).

Ten derde, de bomen (de individuele investeerders) vormen tezamen een bos (het collectief, de vereniging). Steeds meer ontstond het gevoel dat 'actie' nodig was om invloed uit te oefenen en op te komen voor gezamenlijke belangen.

Externe links[bewerken]

Het is, als u aanvullingen of correcties op de inhoud van deze pagina heeft, erg gemakkelijk om de pagina te wijzigen. De bewerk functie van iedere pagina is zo intuïtief dat u alleen maar hoeft te kunnen typen om een pagina te bewerken. Bovendien kunnen mislukte wijzigingen altijd weer gemakkelijk ongedaan gemaakt worden.